Top ngừoi có điểm thi cao gần đây

# Ảnh Tên Môn thi Số điểm đạt được
1Tuan Tuan Toans 90/100
1Tuan Tuan Toans 90/100
1Tuan Tuan Toans 90/100
1Tuan Tuan Toans 90/100